ASPERAМарка Фирма Страна Технические характеристики Цена В корзину
Компр. NE 2125E Embraco СЛОВАКИЯ Qо=393Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22 3782 (руб.)
Компр. NE 2134E Embraco СЛОВАКИЯ Qо=429Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22 3818 (руб.)
Компр. T 2140E* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=496Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22 6496 (руб.)
Компр. T 2155E* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=599Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22 7338 (руб.)
Компр. T 2168E* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=759Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22 7814 (руб.)
Компр. NJ 2178E* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=912Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22 9024 (руб.)
Компр. NJ 2190E* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=1060Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22 9208 (руб.)
Компр. NE 6181E Embraco СЛОВАКИЯ Qо=413Вт, при Tо=-15; Tк=+45С 220В, R22 3486 (руб.)
Компр. NE 6210E Embraco СЛОВАКИЯ Qо=499Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22 3782 (руб.)
Компр. NE 9213E Embraco СЛОВАКИЯ Qо=700Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22 4623 (руб.)
Компр. T 6217E* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=678Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22 7411 (руб.)
Компр. T 6220E* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=886Вт, при Tо=-15; Tк=+45С 220В, R22 7557 (руб.)
Компр. NJ 9226E* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=1274Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22 8878 (руб.)
Компр. NJ 9232E* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=1522Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22 9208 (руб.)
Компр. NJ 9238E* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=1967Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22 9540 (руб.)
Компр. J 7228F* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=2749Вт, при Tо=0С; Tк=+45С 220В, R22 8439 (руб.)
Компр. J 7231F* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=3273Вт, при Tо=0С; Tк=+45С 220В, R22 9197 (руб.)
Компр. J 7240F Embraco СЛОВАКИЯ Qо=3986Вт, при Tо=0С; Tк=+45С 220В, R22 9873 (руб.)
Компр. J 7240P* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=3986Вт, при Tо=0С; Tк=+45С 380В, R22 10168 (руб.)
Компр. NBT 1116Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=193Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134а 2730 (руб.)
Компр. NEK 1116Z Embraco СЛОВАКИЯ 2730 (руб.)
Компр. NBT 1118Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=225Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134а 2799 (руб.)
Компр. NNEK 1118Z Embraco СЛОВАКИЯ 2799 (руб.)
Компр. NE 1121Z* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=252Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4C 220В, R134а 3178 (руб.)
Компр. NE 1130Z* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=322Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134а 3455 (руб.)
Компр. NE 2121Z* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=252Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134а 3344 (руб.)
Компр. NE 2130Z* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=344Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134а 3502 (руб.)
Компр. NE 2134Z* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=356Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134а 4560 (руб.)
Компр. EMT 45HDR Embraco СЛОВАКИЯ Qо=186Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 3115 (руб.)
Компр. EMT 6144Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=254Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 3128 (руб.)
Компр. EMT 6160Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=306Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 3197 (руб.)
Компр. NE 6160Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=260Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 3197 (руб.)
Компр. EMT 6170Z* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=366Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 3268 (руб.)
Компр. NE 6170Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=314Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 3527 (руб.)
Компр. NEK 6187Z* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=408Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 3869 (руб.)
Компр. NE 6187Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=454Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 3940 (руб.)
Компр. NEK 6210Z* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=518Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 4189 (руб.)
Компр. NE 6210Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=513Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 4189 (руб.)
Компр. T 6213Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=523Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 5504 (руб.)
Компр. NEK 6214Z Embraco СЛОВАКИЯ 4671 (руб.)
Компр. T 6215Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=682Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 5651 (руб.)
Компр. NT 6215Z Embraco СЛОВАКИЯ 5651 (руб.)
Компр. T 6217Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=718Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 5762 (руб.)
Компр. NT 6217Z Embraco СЛОВАКИЯ 5762 (руб.)
Компр. NJ 6220Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=962Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 7687 (руб.)
Компр. NJ 6226Z Embraco СЛОВАКИЯ Qо=1421Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134а 8386 (руб.)
Компр. NEK 2117GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=283Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 3684 (руб.)
Компр. NEK 2121GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=283Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 3753 (руб.)
Компр. NE 2125GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=339Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 4175 (руб.)
Компр. NEK 2125GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=341Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 3866 (руб.)
Компр. EMT 2125GK Embraco СЛОВАКИЯ 3580 (руб.)
Компр. NE 2134GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=476Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 4247 (руб.)
Компр. NEK 2134GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=464Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 4247 (руб.)
Компр. T 2140GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=461Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 5555 (руб.)
Компр. NEK 2150GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=616Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 4796 (руб.)
Компр. T 2155GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=586Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 6500 (руб.)
Компр. T 2168GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=752Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 6884 (руб.)
Компр. NT 2168GK Embraco СЛОВАКИЯ 6884 (руб.)
Компр. T 2178GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=910Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 7268 (руб.)
Компр. NT 2178GK Embraco СЛОВАКИЯ 7268 (руб.)
Компр. T 2180GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=962Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 7587 (руб.)
Компр. NT 2180GK Embraco СЛОВАКИЯ 7587 (руб.)
Компр. NJ 2192GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=1172Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 8805 (руб.)
Компр. NJ 2212GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=1477Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404а 9283 (руб.)
Компр. EMT 6144GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=288Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 3406 (руб.)
Компр. EMT 6152GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=332Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 3475 (руб.)
Компр. EMT 6165GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=409Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 3545 (руб.)
Компр. NEK 6181GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=553Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 3887 (руб.)
Компр. NE 6181GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=463Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 3887 (руб.)
Компр. NEK 6210GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=674Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 4031 (руб.)
Компр. NE 6210GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=550Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 4031 (руб.)
Компр. NEK 6213GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=884Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 4379 (руб.)
Компр. NE 9213GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=833Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 4822 (руб.)
Компр. T 6217GK* Embraco СЛОВАКИЯ Qо=922Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 6253 (руб.)
Компр. NT 6217GK* Embraco СЛОВАКИЯ 6249 (руб.)
Компр. T 6220GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=1124Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 7058 (руб.)
Компр. NT 6220GK Embraco СЛОВАКИЯ 7058 (руб.)
Компр. NJ 9226GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=1508Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 8315 (руб.)
Компр. NJ 9232GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=1841Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 8456 (руб.)
Компр. NJ 9238GK Embraco СЛОВАКИЯ Qо=2374Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404а 9225 (руб.)