BITZERМарка Фирма Страна Технические характеристики Цена В корзину
Компр.2FC- 2.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 2,47кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 55694 (руб.)
Компр.2FC- 3.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,54кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 58435 (руб.)
Компр.2EC- 2.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 2,96кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 78141 (руб.)
Компр.2EC- 3.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 5,38кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 84428 (руб.)
Компр.2DC- 2.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 3,37кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 81365 (руб.)
Компр.2DC- 3.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 6,45кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 84831 (руб.)
Компр.2CC- 3.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,16кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 84428 (руб.)
Компр.2CC- 4.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 8,02кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 88216 (руб.)
Компр.4FC- 3.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,65кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 91803 (руб.)
Компр.4FC- 5.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 9,04кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 101676 (руб.)
Компр.4EC- 4.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 5,86кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 94100 (руб.)
Компр.4EC- 6.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 11,2кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 108205 (руб.)
Компр.4DC- 5.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 6,88кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 118885 (руб.)
Компр.4DC- 7.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 13,6кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 125131 (руб.)
Компр.4CC- 6.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 7,78кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 130854 (руб.)
Компр.4CC- 9.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 16,4кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 136052 (руб.)
Компр.4VC- 6.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 178891 (руб.)
Компр.4VCS- 6.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 9,01кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 171275 (руб.)
Компр.4VC-10.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 186266 (руб.)
Компр.4VCS-10.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 18,11кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 178287 (руб.)
Компр.4TC- 8.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 183687 (руб.)
Компр.4TCS- 8.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 11,0кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 175869 (руб.)
Компр.4TC-12.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 191868 (руб.)
Компр.4TCS-12.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 21,8кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 183687 (руб.)
Компр.4PC-10.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 199565 (руб.)
Компр.4PCS-10.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 12,7кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 191062 (руб.)
Компр.4PC-15.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 208351 (руб.)
Компр.4PCS-15.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 26,0кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 199444 (руб.)
Компр.4NC-12.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 224994 (руб.)
Компр.4NCS-12.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 14,9кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 215443 (руб.)
Компр.4NC-20.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 238979 (руб.)
Компр.4NCS-20,2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 30,1кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 228823 (руб.)
Компр.4J -13.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 16,1кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 283188 (руб.)
Компр.4J -22.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 33,4кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 297937 (руб.)
Компр.4H -15.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 18,5кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 283832 (руб.)
Компр.4H -25.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 38,4кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 298743 (руб.)
Компр.4G -20.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 21,5кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 318893 (руб.)
Компр.4G -30.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 44,0кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 332233 (руб.)
Компр.6J -22.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 24,2кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 350569 (руб.)
Компр.6J -33.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 50,1кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 403282 (руб.)
Компр.6H -25.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 27,8кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 361410 (руб.)
Компр.6H -35.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 57,6кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 414888 (руб.)
Компр.6G -30.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 32,2кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 414888 (руб.)
Компр.6G -40.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 66,0кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 443420 (руб.)
Компр.6F -40.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 38,7кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R22 503427 (руб.)
Компр.6F -50.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 78,3кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 517049 (руб.)
Компр.8GC -50.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 618846 (руб.)
Компр.8GC -60.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 105,3кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 633113 (руб.)
Компр.8FC -60.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 655278 (руб.)
Компр.8FC -70.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 113,0кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R22 687921 (руб.)
Компр.2FC- 2.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 2,5кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 56702 (руб.)
Компр.2FC- 3.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,95кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 59442 (руб.)
Компр.2EC- 2.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 3,1кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 79955 (руб.)
Компр.2EC- 3.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 6,1кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 86242 (руб.)
Компр.2DC- 2.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 3,56кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 83179 (руб.)
Компр.2DC- 3.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 7,08кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 86685 (руб.)
Компр.2CC- 3.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,44кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 86242 (руб.)
Компр.2CC- 4.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 8,66кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 90030 (руб.)
Компр.4FC- 3.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 4,88кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 94019 (руб.)
Компр.4FC- 5.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 9,58кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 103853 (руб.)
Компр.4EC- 4.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 6,1кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 96317 (руб.)
Компр.4EC- 6.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 12,1кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 110422 (руб.)
Компр.4DC- 5.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 7,44кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 121101 (руб.)
Компр.4DC- 7.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 14,4кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 127348 (руб.)
Компр.4CC- 6.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 9,03кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 133030 (руб.)
Компр.4CC- 9.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 17,4кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 138269 (руб.)
Компр.4VC- 6.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 181511 (руб.)
Компр.4VCS- 6.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 9,47кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 173894 (руб.)
Компр.4VC-10.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 188886 (руб.)
Компр.4VCS-10.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 18,7кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 180906 (руб.)
Компр.4TC- 8.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 186306 (руб.)
Компр.4TCS- 8.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 11,6кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 178488 (руб.)
Компр.4TC-12.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 194487 (руб.)
Компр.4TCS-12.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 22,6кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 186306 (руб.)
Компр.4PC-10.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 202185 (руб.)
Компр.4PCS-10.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 13,4кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 193681 (руб.)
Компр.4PC-15.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 210970 (руб.)
Компр.4PCS-15.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 27,1кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 202064 (руб.)
Компр.4NC-12.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 227614 (руб.)
Компр.4NCS-12.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 15,5кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 218063 (руб.)
Компр.4NC-20.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 241598 (руб.)
Компр.4NCS-20.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 31,3кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 231442 (руб.)
Компр.4J -13.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 18,2кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 287218 (руб.)
Компр.4J -22.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 35,1кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 301967 (руб.)
Компр.4H -15.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 21,5кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 287862 (руб.)
Компр.4H -25.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 40,6кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 303257 (руб.)
Компр.4G -20.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 24,8кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 323407 (руб.)
Компр.4G -30.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 47,0кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 336746 (руб.)
Компр.6J -22.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 27,1кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 355325 (руб.)
Компр.6J -33.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 52,7кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 408037 (руб.)
Компр.6H -25.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 31,9кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 366165 (руб.)
Компр.6H -35.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 60,9кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 419603 (руб.)
Компр.6G -30.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 36,1кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 419603 (руб.)
Компр.6G -40.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 70,3кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 448136 (руб.)
Компр.6F -40.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 42,8кBт,при То=-25°С;Тк=+40°C 380B R404a 508142 (руб.)
Компр.6F -50.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 83,6кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 521804 (руб.)
Компр.8GC -50.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 623763 (руб.)
Компр.8GC -60.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 100,0кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 638029 (руб.)
Компр.8FC -60.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 660154 (руб.)
Компр.8FC -70.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ Qo= 118,4кBт,при То=-10°С;Тк=+40°C 380B R404a 692837 (руб.)
Компр.S4T -5.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 225277 (руб.)
Компр.S4N -8.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 248409 (руб.)
Компр.S4G -12.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 354640 (руб.)
Компр.S6J -16.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 441526 (руб.)
Компр.S6H -20.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 452810 (руб.)
Компр.S6G -25.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 507256 (руб.)
Компр.S6F -30.2 Bitzer ГЕРМАHИЯ 597326 (руб.)
Компр.S4T -5.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 228017 (руб.)
Компр.S4N -8.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 251149 (руб.)
Компр.S4G -12.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 359193 (руб.)
Компр.S6J -16.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 446282 (руб.)
Компр.S6H -20.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 457566 (руб.)
Компр.S6G -25.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 511971 (руб.)
Компр.S6F -30.2Y Bitzer ГЕРМАHИЯ 602082 (руб.)